Gaming Corps

Gaming Corps har haft en turbulent resa både som bolag och på börsen. Bolaget kom till börsen med visionen att skapa sina egna spel och stå som ägare av hela värdekedjan. Därefter fick de rättigheter med Skybound att göra spel på filmen Air. Den här produkten bytte dock namn till The Descendant efter att filmen floppade. Dessvärre lyckades inte spelet lyckades fånga spelarnas intresse och försäljningen blev blygsam. Sedermera lades deras spelstudio i Uppsala ner, då man istället köpte in ett amerikanskt utvecklingsteam i form av studion Red Fly. I samband med detta flyttade bolaget också huvudfokus mot att vara en work-for-hire-utvecklare igen. Gaming Corps har också en mindre verksamhet inom casino, där man utvecklar spelmjukvara.