Gaming Corps

Gaming Corps har haft en turbulent resa både som bolag och på börsen. Bolaget kom till börsen med visionen att skapa sina egna spel och stå som ägare av hela värdekedjan. Därefter fick de rättigheter med Skybound att göra spel på filmen Air. Den här produkten bytte dock namn till The Descendant efter att filmen floppade. Dessvärre lyckades inte spelet heller fånga spelarnas intresse och försäljningen blev blygsam. Sedermera lades deras spelstudio i Uppsala ner, då man istället köpte in ett amerikanskt utvecklingsteam i form av Red Fly Studio. I samband med detta flyttade bolaget också huvudfokus mot att vara en work-for-hire-utvecklare igen. Gaming Corps har också en mindre verksamhet inom casino som går under namnet Salsa Games och finns representerade i spelmeckat Malta. Till dessa affärsben har Gaming Corps också adderat en vertikal där man vill skapa nästa generations interaktiva underhållning för streaming-plattformar som t.ex. Netflix. Detta avtal annonserades i mitten av 2018 då Gaming Corps förmedlade nyheten kring samarbete med produktionsbolaget Chimney Pot.

Slutet av 2018 skulle bli en turbulent tid för bolaget. Inte nog med att aktien hade rasat 89 % under året, före detta VD:n Mike Doyle fick även gå över dagen då styrelsen och Mike hade meningsskiljaktigheter kring hur verksamheten skulle drivas framåt. I samband med detta tog den förra styrelsemedlemmen Juha Kauppinen över som tillförordnad VD i Gaming Corps och frångick då också sin styrelseplats. Redan innan VD-bytet hade styrelsen i bolaget meddelat marknaden att en genomlysning av verksamheten skulle ske för att genomföra effektiviseringar och kostnadsbesparingar. Med de stora förändringen som bolaget genomgick på kort tid lät börsen meddela att Gaming Corps skulle behöva påbörja en ny noteringsprocess för att fortsatt kunna vara upptagna för handel på First North.