Funcom

Funcom har kanske den krokigaste historien av alla de nordiska noterade bolagen med diverse mindre lyckade releaser i bagaget. Age of Conan blev t.ex. en dyrköpt läxa, då man initialt fick luft under vingarna men skalade upp bolaget alldeles för fort och blev sittandes med stora utvecklingskostnader utan större intäkter. Trots en del gnissel i historiken har man överlevt sedan 1993 och är därmed ett av de äldsta gamingbolagen i Europa. Under 2017 genomförde bolaget en transformation som de kallar Funcom 2.0. Inom ramen för strategin har bolaget bland annat investerat i 50% av de interaktiva rättigheterna till flera IP:s, däribland Conan, genom samriskbolaget Heroic Signatures. I samband med den nya strategin ingick också att fokus ska läggas på en publishing.

Mer konkret hjälper Funcom mindre spelstudios att ge ut deras spel och bidrar med finansiering för utvecklingen. Funcoms första fisk på kroken blev den lilla svenska spelstudion Bearded Ladies, som står bakom Mutant Year Zero: Road to Eden. En del av publishing-strategin är att utvecklarna ska använda sig av Funcoms delägda IP:s, vilket Mutant är. Det tydligaste steget framåt för det nya Funcom har ändå varit releasen av Conan Exiles som släpptes under 2017 och var bolagets mest lönsamma release någonsin. Det här har i förlängningen lett till att bolaget blev helt skuldfritt under 2018 och lösgjort mycket resurser för satsningar på ytterligare projekt. Bolaget har idag +100 anställda spritt på två kontor, ett i Norge och ett i USA. Aktien handlas på Oslo Börs under kortnamnet FUNCOM.

Här kan du läsa vår intervju med Funcom och bolagets VD, Rui Casais:
https://gamingaktier.com/interview-with-funcom-ceo-rui-casais/