Enad Global 7

Bakom Enad Global 7 (f.d. Toadman Interactive) står entreprenörerna Robin Flodin och Rasmus Davidsson. Båda är idag verksamma inom bolaget där Robin tidigare haft VD-rollen och Rasmus har titeln “head of design”. Bolaget grundades 2013, då med inställningen att agera konsult åt andra spelbolag, men sedan dess har det hänt en hel del. Enad Global 7, eller EG7 som bolaget också kallas, har hjälpt flertalet namnkunniga studios med utveckling av spel, däribland svenska Fatshark som står bakom Warhammer: Vermintide – en titel EG7 för övrigt hjälpte till med. Utöver detta har bolaget har också utvecklat hela spel under så kallade ”work-for-hire-kontrakt”, också detta i samarbete med Fatshark. Idag har Enad Global 7 breddat verksamheten och satsar på egna spel och varumärken, med siktet primärt inställt på action RPG-spel. Första steget i denna satsningen var spelsläppet av Immortal: Unchained. Aktiemarknaden hade dock prisat in höga förväntningar som vid spelsläppet som blev tuffa att leva upp till. Spelet attraherade endast 235 samtida spelare kort efter release, vilket fram till idag är all time high i antalet spelare. I början av 2019 meddelade bolaget att Immortal: Unchained sålt 74,000 exemplar vilket var under de interna förhoppningarna.

Under 2018 signerade Enad Global 7 flera större kontrakt för utveckling av spel med den kinesiska partnern Leyou Technologies, som kan liknas vid work-for-hire eller konsultuppdrag. Kontrakten har ett värde på flera miljoner dollar och betalas ut löpande när vissa milstolpar uppnåtts. Bland uppdragen återfanns också rena konsultuppdrag, där Leyou har rätt att beställa arbete av EG7 för spel baserade på Sagan om Ringen och Civilization. Detta innebär att EG7 gick in i 2019 med ett ordervärde på 10 miljoner dollar i böckerna.

Under 2019 fick bolaget en allt större kostym där allt startade med att man undersökte om möjligheterna för en emittera seniora säkerställda obligationer under sommaren. Senare skulle också en större riktad emission genomföras i samband med förvärvet av det brittiska bolaget Sold Out. Tagare i denna emission var bland annat fondbolaget Consensus där deras småbolagsfond tog absolut merparten. Under året hann Enad Global 7 göra flertalet förvärv av diverse storlek. Nedan listar vi de vi vad som hände på förvärvsfronten under 2019:

  • Sold Out – specialist inom förlagsverksamhet – £16m + tillägg
  • Antimatter Games – brittisk spelstudio – 1,58 mkr
  • Petrol Advertising – kreativ marknadsföring – $18m + tillägg
  • Tangentix Ltd – publiceringsplattform – £50,000

Enad Global 7’s aktie

I slutet av året 2017 noterades Enad Global 7 (dåvarande Toadman Interactive) på den svenska börsen genom en listning på Nordic MTF, därmed blev deras aktie publik att handla för vem som helst. Denna listning skulle dock förändras till det bättre då man ett år senare började undersöka möjligheterna för att byta handelsplats till NASDAQ First North. Detta genomfördes sedermera några månader senare då man i februari lät meddela att flytten var komplett och bolagets första handelsdag på den nya marknadsplatsen skulle bli den första februari. Enad Global 7’s aktie handlas med kortnamnet EG7 och högt upp på ägarlistan finner vi fortfarande grundarna Rasmus Davidsson, Robin Flodin och Alan Hunter. I slutet av 2021 bestod bolagsgruppen av 16 olika bolag med totalt över 800 anställda.

Avanza